Pagdating ni magellan sa pilipinas

by  |  29-Apr-2017 04:33

v=v IK9IISkncc Makasaysayang araw po, it’s Xiaotime!

Hinati pa ng malokong Pope Alexander The Sixth ang mundo para sa dalawang bansang ito nang di na mag-away.

Pinagiinteresan nila ang Moluccas at ang area natin sa Southeast Asia dahil sa mga rekadong kinahiligan nila at sa lapit sa isa pang mayamang emperyo, ang Tsina. Isinilang na isang Portuges na ang pangalan ay Fernão de Magalhães noong bandang 1480, naging sundalo na siya ng mga kolonisador na mga Portuges sa mga isla ng Moluccas.

Pagkaraan mamatay ni Magellan sa Mactan,kasama si Enrique sa salo-salo nainihanda ni Rajah Humabon.

Ayon sa tala ni Pegaffeta,ang lahat ng kasama sa ekspedisyon ni Magellan sa salo-salo ay nalason maliban lamangkay Enrique.

Kasama ng humigit-kumulang sa 800 mga Cebuano, nabinyagan si Raha Humabon sa ngalan ng Kristiyanismo.

Community Discussion